Siedmiu wspaniałych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Profesor Jerzy Eisler, wybitny znawca tamtego okresu, próbuje ustalić, w jakim stopniu doświadczenia życiowe i cechy charakteru liderów PZPR wpływały na sposób sprawowania władzy, pokazuje, jak zmieniały się ich relacje z kolejnymi gospodarzami Kremla. Propaganda każdego z nich...

Cena: 50,92 49,12 zł
Dostępność: dostępny do tygodnia