Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli. Studium publicznoprawne

Prawo

Informacje

Publikacja jest wszechstronną analizą tytułowego zagadnienia, dokonaną z punktu widzenia interesów kontrolowanego przedsiebiorcy. Prezentuje koncepcje teoretycznoprawne i konkretne rozwiązania.

Cena: 18,43
Dostępność: dostępny do tygodnia