Notatki z lat 1887-1889 Dzieła wszystkie Tom 13

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

wyposażenie toalet publicznych

Ostatni tom Notatek jawi się jako paradygmatyczny i kluczowy. Zawierając notatki Nietzschego z ostatnich dwóch lat jego świadomej, wyposażenie toalet publicznych zakończonej szaleństwem twórczości, ukazuje podziemny, niezauważalny w pismach opublikowanych (opartych na zawartym w nich materiale #8211; Zmierzch...

Cena: 44,25
Dostępność: dostępny do tygodnia