Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920

Listy

Informacje

amerykańskie Aukcje,Giełdy samochodowe

Z frontu litewsko-białoruskiego oficera sztabowego gen. Szeptyckiego i Sikorskiego do świeżo poślubionej żony.Relacje przeplatane listami amerykańskie Aukcje,Giełdy samochodowe ze zdobycia Lidy, Wilna, bojów w obronie Brześcia Litewskiego, opinie o dowódcach i podkomendnych.

Cena: 31,88
Dostępność: dostępny do tygodnia