Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarod

Sport

Informacje

duże domy parterowe

Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administracyjnoprawnej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania, realizowanych zasad duże domy parterowe i uprawnień historycznie podstawowej a obecnie wciąż ważnej formy organizacyjnej - zrzeszeń sportowych oraz statusu prawnego...

Cena: 33,12
Dostępność: dostępny od ręki