Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego. Michał Wielhorski (ok. 1731-1814)

Historia

Informacje

negocjacje wokół nas

Przedmiotem monografii jest postać Michała Wielhorskiego, oboźnego wielkiego koronnego, kuchmistrza litewskiego, a następnie koniuszego królestw Galicji i negocjacje wokół nas Lodomerii, żyjącego w latach 1731-1814 działacza politycznego, aktywnego przede wszystkim u schyłku panowania Augusta III i w...

Cena: 43,12
Dostępność: dostępny do tygodnia