Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.

E-książki

Informacje

kompleks niższości

Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor kompleks niższości przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje...

Cena: 18,75 20,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie