Dług publiczny a wzrost gospodarczy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych badań wciąż pozostaje kwestią sporną, a tym samym bardzo interesującą....

Cena: 28,67
Dostępność: dostępny od ręki