Błędni rycerze i nauczyciele rozumności

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Założeniem tej książki jest przekonanie badaczki, ugruntowane solidnymi badaniami historycznoliterackimi, o niepodważalnej obecności romantyzmu w polskiej świadomości i roli, jaką odegrał w jej kształtowaniu, co wpłynęło na kształt literatury i kultury narodowej. Ale nie jest to...

Cena: 32,49
Dostępność: dostępny od ręki