Antoni Marylski i Laski

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Antoni Marylski (1894-1973) przez większość swojego życia związany był z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wspierał w tym dziele Matkę Elżbietę Czacką i Ojca Władysława Korniłowicza. Przedstawiając jego sylwetkę, Jacek Moskwa rysuje barwny obraz, w który...

Cena: 30,17
Dostępność: dostępny do tygodnia